Foundations for two Blow Molding Machines: KBS 241 – II and K3D HP – II

Foundations for two Blow Molding Machines: KBS 241 – II and K3D HP – II Foundations for two Blow Molding Machines: KBS 241 – II and K3D HP – II Foundations for two Blow Molding Machines: KBS 241 – II and K3D HP – II Foundations for two Blow Molding Machines: KBS 241 – II and K3D HP – II Foundations for two Blow Molding Machines: KBS 241 – II and K3D HP – II Foundations for two Blow Molding Machines: KBS 241 – II and K3D HP – II Foundations for two Blow Molding Machines: KBS 241 – II and K3D HP – II

Výrobní hala plastových nádrží YAPP Mladá Boleslav. Realizace nových základů pod technologii byla prováděna za provozu výroby a pod úrovní hladiny spodní vody. Stávající betonová deska byla rozřezána, provedeny výkopové práce na úroveň -4,500m a poté postupně armovány a betonovány odskakující základy technologie, které jsou složeny ze cca. 7tun výztuže a cca. 180m3 vodostavebního betonu třídy C30/37. Základové konstrukce jsou dimenzovány pro technologii o váze 300tun a dilatovány od okolních konstrukcí vzhledem k vibracím stroje.

Referenční list

www.cma-invent.cz tento web vypotilo Sauneo