Magna Exteriors – výstavba kolektoru pro elektro vedení

Magna Exteriors – výstavba kolektoru pro elektro vedení Magna Exteriors – výstavba kolektoru pro elektro vedení

Předmětem dodávky byly tyto práce:

  • výstavba železobetonového podzemního kolektoru včetně zemních prací o celkové délce 19 m
  • výstavba šachty pro spojkování podzemních slaboproudých rozvodů
  • přepojení a nová trasa VN a NN vedení mezi vnitropodnikovými rozvodnami
  • přepojení a nová trasa datového kabelu

Referenční list

www.cma-invent.cz tento web vypotilo Sauneo