Rozšíření provozu Faerch Plast s.r.o. Liberec

Rozšíření provozu Faerch Plast s.r.o. Liberec

Výstavba byla rozdělena na dvě fáze za provozu areálu:

  • Rozšíření výrobního prostoru v objektu o 900 m2 a navazující technologie pro výrobu. Výstavba nových příček ze sendvičových panelů včetně ocelové konstrukce, provedení nových rozvodů TZB (chlazení, elektro, ZTI, EPS, EZS, ÚT, sprinkler), dodávka oken včetně žaluzii, sekčních a rolovacích vrat, provedení kazetového podhledu a epoxidové stěrky. Na závěr demontáž stávající stěny oddělující prostor staré výroby od nové.
  • V areálu provedení ocelové haly pro odpadové hospodářství, pilotové založení pro základové konstrukce pod sila a pod odpadové hospodářství, prodloužení železobetonového kolektoru a vybudování technologické šachty v objektu, provedení přípojky kanalizace pro novou výrobu, prodloužení areálových asfaltových komunikací a komunikací ze zámkových dlažeb.

Referenční list

www.cma-invent.cz tento web vypotilo Sauneo