Výstavba drenáže HZSLK

Výstavba drenáže HZSLK Výstavba drenáže HZSLK Výstavba drenáže HZSLK Výstavba drenáže HZSLK Výstavba drenáže HZSLK Výstavba drenáže HZSLK Výstavba drenáže HZSLK Výstavba drenáže HZSLK Výstavba drenáže HZSLK Výstavba drenáže HZSLK Výstavba drenáže HZSLK Výstavba drenáže HZSLK Výstavba drenáže HZSLK Výstavba drenáže HZSLK

Na základě požadavků HZSLK bylo provedeno obnažení monolitické konstrukce otevřenou stavební jámou s bezpečným sklonem, začištění a vyspravení konstrukce, která byla následně opatřena penetračním nátěrem a hydroizolací v podobě asfaltových modifikovaných pásů ochráněnou vrstvou polystyrenu. Provedena podélná drenáž opatřena revizními šachtami ve spádu min 1% napojena do stávající dešťové kanalizace oddělena od ostatního terénu geotextilií.

Referenční list

www.cma-invent.cz tento web vypotilo Sauneo